Propozície

Podmienky zaradenia do súťaže:
 
1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 28. februára 2017
3. Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie  do 31. marca 2017 bankovým prevodom, alebo 55 EUR sólista, 55 EUR zoskupenie v deň súťaže  pri prezentácií.
Bankové spojenie:
číslo účtu: 2911911197/1100
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197
SWIFT: TATRSKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte meno súťažiaceho a kategóriu.
 
Hodnotenie 
 
Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
poradie zoskupení na základe bodovania.
 
Ocenenia
 
A. Sólová hra
 
Hlavná cena – vecná cena, účinkovanie so symfonickým  orchestrom 
• Cena Art AIR Center – koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska husobná jeseň 2018
Cena Schola Arvenzis – štipendium na medzinárodných majstrovských kurzoch Schola Arvenzis 2017  
Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska
I. miesto v kategtórii: vecná cena, po odporučení jury v r. 2018,  možnosť vystúpiť na koncerte s orchestrom na 22. ročníku súťaže
II. miesto: vecná cena
III. miesto: vecná cena
IV. a ďalšie miesto: diplom
Cena pedagógovi
Cena korepetítorovi
Cena za interpretáciu skladby slovenského autora
Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia
 
B. Komorná hra
 
Hlavná cena v komornej hre – koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2018
Cena najlepšiemu zoskupeniu zo Slovenska
Cena Mikuláša Zmeškala najlepšiemu sláčikovému kvartetu
 
Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.
 

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením