Podmienky zaradenia do súťaže:
 
1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 28. februára 2014
3. Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie  v deň súťaže  pri prezentácií.
Štartovné zahŕňa: bulletin, označenie súťažiaceho, diplom za účasť, vstup 
na spoločenské stretnutie
 
Hodnotenie 
 
Hodnotiaca rada určí:
 
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
poradie zoskupení na základe bodovania.
 
Ocenenia
 
A. Sólová hra
 
Hlavná cena – vecná cena, účinkovanie so symfonickým  orchestrom 
• Cena Art AIR Center – koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale "Kubínska husobná jeseň 2015"
Cena Musica Arvenzis – bezplatná účasť na medzinárodných majstrovských kurzoch
Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska
I. miesto v kategtórii: vecná cena, po odporučení jury v r. 2015, účasť na medzinárodnom koncertnom turné víťazov Talentov pre Európu, možnosť vystúpiť na koncerte s orchestrom na 19. ročníku súťaže
II. miesto: vecná cena
III. miesto: vecná cena
IV. a ďalšie miesto: diplom
Cena pedagógovi
Cena korepetítorovi
Cena za interpretáciu skladby slovenského autora
Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia
 
B. Komorná hra
 
Hlavná cena v komornej hre – koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2015
Cena najlepšiemu zoskupeniu zo Slovenska
Cena Mikuláša Zmeškala najlepšiemu sláčikovému kvartetu
 
Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.
 
 
Členenie súťaže:
 
A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre duá a kvartetá sláčikových nástrojov
 
A. SÓLOVÁ HRA

Husle

1. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
Jednokolová súťaž
Ľubovoľný repertoár do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2001 a mladší
I. kolo: M. Schneider – Trnavský - Sonata pre husle a klavír op.12 g mol – Adagio a Scherzo
II. kolo: ľubovoľný repertoár do 10 min.

3. kategória – rok narodenia1998 a mladší
I. kolo: Ch.de Bériot - Variations op.1 č.1 d mol – bez 5. variácie, bez opakovania
II. kolo: ľubovoľný repertoár do 14 min.

4. kategória – rok narodenia1995 a mladší
I. kolo: 
J. S. Bach: Partita č.1 h mol - Allemande BWV 1002 –  bez opakovania, H. Wieniawski : Capriccio op.18 č.3 D dur                                                    II.kolo: ľubovoľný repertoár do 14 min.

VIOLA

rok narodenia 1994 a mladší
I. kolo: B. Campagnoli - Caprice No. 17 op. 22                                                                                                                                                                 II.kolo:
 ľubovoľný repertoár do 14 min.

VIOLONČELO

1. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
Jednokolová súťaž
Ľubovoľný repertoár do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2001 a mladší
G. P. Telemann - Sonata a mol 1. a 2. časť- Largo, Allegro
 ľubovoľný repertoár do 8 min.

3. kategória – rok narodenia1998 a mladší
I. kolo: 
G. Fauré: Papillon op. 77
II. kolo: ľubovoľný repertoár do 12 min.

KOMORNÁ HRA
 
I. kategória – Sláčikové duo - rok nar. 1998 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní 10 min.
 
II. kategória –  Sláčikové duo - rok nar. 1995 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní 12 min.
 
III. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 1992 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní 15 min.
 
 
 

 

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením