Ocenenia

Hodnotenie 
 
Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
poradie zoskupení na základe bodovania.
 
Ocenenia
 
A. Sólová hra
 
Grand Prix v hre na husliach – vecná cena, koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale "Kubínska husobná jeseň 2017"
Grand Prix v hre na viole – vecná cena, koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale "Kubínska husobná jeseň 2017"
Grand Prix v hre na violončele – vecná cena, koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale "Kubínska husobná jeseň 2017"
 
• Cena Art AIR Center – koncertné vystúpenie so Štátnym komorným orchestrom Žilina na Medzinárodnom hudobnom festivale "Kubínska husobná jeseň 2017"
Cena Schola Arvenzis – štipendium na 15. Medzinárodné majstrovské interpretačné kurzy Schola arvenzisin
Cena najlepšiemu účastníkovi zo Slovenska
 
Ocenenia v jednotlivých kategóriách
I. miesto v kategtórii: vecná cena, po odporučení jury možnosť vystúpiť na koncerte s orchestrom na 21. ročníku súťaže v roku 2017
II. miesto: vecná cena
III. miesto: vecná cena
IV. a ďalšie miesto: diplom
Cena pedagógovi
Cena korepetítorovi
Cena za interpretáciu skladby slovenského autora
Cena za interpretáciu skladby autora 20. a 21. storočia
 
B. Komorná hra
 
Grand Prix v komornej hre – koncertné vystúpenie na Medzinárodnom hudobnom festivale Kubínska hudobná jeseň 2017 
Cena najlepšiemu zoskupeniu zo Slovenska
Cena Mikuláša Zmeškala najlepšiemu sláčikovému kvartetu
 
Hodnotiaca rada má právo niektoré miesta a ceny neudeliť, udeliť iné ocenenia.
 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením