Repertoár

Repertoár na Talenty pre Europu 2017

A. Sólová hra

VIOLIN

1. kategória – rok narodenia 2007 a mladší

Jednokolová súťaž

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 minút

2. kategória – rok narodenia 2004 a mladší

I. kolo: A. Vivaldi /real.O. Respighi/ : Sonata D major RV 10  noty

                                                           I.  Moderato /a fantasia /

                                                           IV. Vivace  / without repetition /

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 minút

3. kategória – rok narodenia 2001 a mladší

I. kolo: L. Fišer:  Amoroso for Violin and Piano noty

           J. Suk:  Appassionato from Four Pieces for Violin and Piano op. 17 -  violin part  piano part

II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

4. kategória – rok narodenia 1997 a mladší

I. round: R. E. Glier: Romance for Violin and Piano op.3 noty

              Fr. Kreisler: Tambourin Chinois for Violin and Piano  op.3                  - violin part piano part

             II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

VIOLA

rok narodenia 1997 a mladší

I. kolo: 

II. kolo:  Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

VIOLONČELO

1. kategória – rok narodenia 2007 a mladší

Jednokolová súťaž

Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 minút

2. kategória – rok narodenia 2004 a mladší

Jednokolová súťaž

 Antonio Vivaldi: Sonata E minor RV40 Mov. I, II - Largo, Allegro - noty

+ Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 minút                                                                             

3. kategória – rok narodenia 2001 a mladší

I. kolo: Giovanni Battista Sammartini: Sonata G major Mov. II, III Grave, Vivace - noty

II. kolo:  Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

4. kategória – rok narodenia 1997 a mladší

I. kolo: Luigi Boccherini:  Sonata A major nr. 6 G4 Mov. I, II - Adagio, Allegro

II. kolo:  Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 minút

B. Komorná hra 

(bez klavírneho sprievodu)

I. kategória – Sláčikové duo, trio - rok nar. 2001 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
 
II. kategória –  Sláčikové duo, trio - rok nar. 1997 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
 
I. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 2001 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
 
II. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 1995 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.
 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením