POPLATKY

Štartovné 50 EUR sólo, 50 EUR ansambel prosíme uhradiť do 31. mája 2023:
 
Bankové spojenie: 
number: 2911911197/1100
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197
SWIFT: TATRSKBX
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Do správy pre prijímateľa uveďte meno súťažiaceho. kategótiu a nástroj: Anton Vivaldi 2. husle

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením