PROPOZÍCIE

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 30. apríla 2023
3. 
Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie bankovým prevodom do 31. mája 2023

 

Členenie súťaže

A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre kvartetá sláčikových nástrojov

Repertoár na 25. Talenty pre Europu 2022

A. Sólová hra 
Hra spamäti je povinná!

 

Repertoár na 26. Talenty pre Europu 2023

A. Sólová hra 
Hra spamäti je povinná!

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2013 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2010 a mladší
I. kolo: Fritz Kreisler - 
Sicilienne and Rigaudon in the Style of Francoeur
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

3. kategória – rok narodenia 2007 a mladší
I. kolo: Béla Bartók - 6 
Romanian Folk Dances
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do  12 min.

4. kategória – rok narodenia 2003 a mladší
I. kolo: 
Fritz Kreisler - 
Recitativo and Scherzo - Caprice, Op.6
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

rok narodenia 2003 a mladší
I. kolo: F. A. Hoffmeister - 12 Etud pre violu - Etuda č. 5 Thema con Variazioni 
 (Peters 1993)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLONČELO
1. kategória – rok narodenia 2013 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2010 a mladší
I. kolo: 
 Antonio Vandini : Sonata F dur 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 2007 a mladší
I. kolo: 
Girolamo Frescobaldi: Toccata (Cassadó) 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2003 a mladší
I. kolo: 
Giuseppe Valentini: Sonata  E major op.8, No.10  Grave, Allegro  
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

B. Komorná hra
(bez klavíra)

1. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2007 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 1999 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

Hodnotenie

Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania maximálne 10 postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
- poradie zoskupení na základe bodovania.

 

V prípade audiovizuálneho záznamu a fotografií zo súťaže sa súťažiaci zriekajú všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasia s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý odošle prihlášku do súťaže, bez výhrad súhlasí s jej podmienkami.

 

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením