PROPOZÍCIE

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 31. marca 2022
3. 
Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie bankovým prevodom do 31. mája 2022

alebo pri akreditácii v deň súťaže.

Bankový účet: 
Číslo: 2911911197/1100
IBAN: SK60 1100 0000 0029 1191 1197
SWIFT: TATRSKBX
Názov účtu: 
Zuzana Vajduláková
Hviezdoslavovo nám. 1695, 026 01 Dolný Kubín
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Do správy pre prijímateľa uveďte Meno a priezvisko súťažiaceho, kategóriu a nástroj (John Smith I. cello)
 

Členenie súťaže
A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre kvartetá sláčikových nástrojov

Repertoár na 25. Talenty pre Europu 2022

A. Sólová hra 
Hra spamäti je povinná!

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2012 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2009 a mladší
I. kolo: Ladislav Burlas – Introduzione e Toccata
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

3. kategória – rok narodenia 2006 a mladší
I. kolo: Dmitrij Šostakovič – 4 prelúdia pre husle a klavír Op. 34 (arr. Tsyganov)
1. prelúdium -  Allegro moderato a 4. prelúdium -  Allegreto
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do  12 min.

4. kategória – rok narodenia 2002 a mladší
I. kolo: Nicolo Paganini -  24 Caprices for Solo Violin Op. 1 – Caprice No. 20
Nicolo Paganini – Cantabile Op. 17
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

rok narodenia 2002 a mladší
I. kolo: F. A. Hoffmeister - 12 Etud pre violu - Etuda č. 10 
 (Peters 1993)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLONČELO
1. kategória – rok narodenia 2012 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2009 a mladší
I. kolo: Camil Saint-Saëns - Allegro Appassionato op. 43
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 2006 a mladší
I. kolo: David Popper - Tarantela op.33
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2002 a mladší
I. kolo: Franancois Francoeur - Sonáta E dur - Adagio cantabile, Allegro vivo
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

B. Komorná hra
(bez klavíra)

1. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2006 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2000 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

 

Hodnotenie

Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania maximálne 10 postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
- poradie zoskupení na základe bodovania.

 

 

 

Main organiser:        Coorganiser: