PROPOZÍCIE

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 31. marca 2021
3. 
Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie bankovým prevodom 

alebo pri akreditácii v deň súťaže.

 

Členenie súťaže
A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre kvartetá sláčikových nástrojov

Repertoár na 24. Talenty pre Europu 2021

A. Sólová hra 
Hra spamäti je povinná!

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2011 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2008 a mladší
I. kolo: Šimon Jurovský - Romanca (noty na vyžiadanie e-mailom)
G. Ph. Telemann - Fantasia No. 7 E - flat major, Mov. II Allegro (bez repetícií)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

3. kategória – rok narodenia 2005 a mladší
I. kolo: Fritz Kreisler - Recitativ a Scherzo Caprice Op. 6
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2001 a mladší
I. kolo: Ladislav Kupkovič - Souvenir (noty na vyžiadanie e-mailom)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

rok narodenia 2001 a mladší
I. kolo: F. A. Hoffmeister - 12 Etud pre violu - Etuda č. 10 (Peters 1993)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLONČELO

1. kategória – rok narodenia 2011 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2008 a mladší
I. kolo: Antonio Vandini: Sonata F dur 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 2005 a mladší
I. kolo: Girolamo Frescobaldi - Toccata (Cassadó)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2001 a mladší
I. kolo: Luigi Boccherini - Sonata No. 6 A major - Adagio, Allegro (Piatti) 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

B. Komorná hra
(bez klavíra)

1. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2005 a mladší 
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 1999 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

 

Hodnotenie

Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania maximálne 10 postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
- poradie zoskupení na základe bodovania.

 

 

 

Main organiser:        Coorganiser: