PROPOZÍCIE

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 29. augusta 2020
3. 
Zaplatiť štartovné 50 EUR sólista, 50 EUR zoskupenie  pri akreditácii bankovým prevodom.

 

Členenie súťaže
A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre kvartetá sláčikových nástrojov

Repertoár na 24. Talenty pre Europu 2020

A. Sólová hra 
Hra spamäti je povinná!

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2010 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2007 a mladší
I. kolo: Šimon Jurovský - Romanca (noty na vyžiadanie e-mailom)
G. Ph. Telemann - Fantasia No. 7 E - flat major, Mov. II Allegro (bez repetícií)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

3. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Fritz Kreisler - Recitativ a Scherzo Caprice Op. 6
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2000 a mladší
I. kolo: Ladislav Kupkovič - Souvenir (noty na vyžiadanie e-mailom)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

rok narodenia 2000 a mladší
I. kolo: F. A. Hoffmeister - 12 Etud pre violu - Etuda č. 10 (Peters 1993)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLONČELO

1. kategória – rok narodenia 2010 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2007 a mladší
I. kolo: Antonio Vandini: Sonata F dur 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Girolamo Frescobaldi - Toccata (Cassadó)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2000 a mladší
I. kolo: Luigi Boccherini - Sonata No. 6 A major - Adagio, Allegro (Piatti) 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

B. Komorná hra
(bez klavíra)

1. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2004 a mladší 
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 1998 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

 

Hodnotenie

Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania maximálne 10 postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
- poradie zoskupení na základe bodovania.

 

 

 

Main organiser:        Coorganiser: