PROPOZÍCIE

Podmienky zaradenia do súťaže:

1. Spĺňať požiadavky jednotlivých kategórií
2. Zaslať prihlášku do 30. apríla 2024
3. 
Zaplatiť štartovné 70 EUR sólista, 70 EUR zoskupenie bankovým prevodom do 31. mája 2024

 

Členenie súťaže

A. Sólová hra na sláčikových nástrojoch
B. Komorná hra pre kvartetá sláčikových nástrojov

 

Repertoár na 27. Talenty pre Europu 2024

A. Sólová hra
Hra spamäti je povinná!

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2014 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2011 a mladší
I. kolo: Šimon Jurovský: Romanca
            Fritz Kreisler: Tempo di Minuetto in the Style of Pugnani
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

3. kategória – rok narodenia 2008 a mladší
I. kolo: Fritz Kreisler:  Praeludium and Allegro in the Style of Pugnani
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do  12 min.

4. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Eugène Ysaÿe: Violin sonata no. 2 Mov. I Obsession, II. Malinconia
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Aleksey Igudesman: Violamania (11 PIECES for viola solo) Mov. Andantino for Marí Adachi,
              Scherzo for Subin Lee (Univerzál Eition A. G. Wien UE38026)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLONČELO
1. kategória – rok narodenia 2014 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2011 a mladší
I. kolo:  Daniel van Goens: Scherzo op.12
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 2008 a mladší
I. kolo: David Popper: Polonaise de Concert op.14
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2004 a mladší
I. kolo: Karl Davidov: At the Fountain op.20 No.2
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

B. Komorná hra
(bez klavíra)

1. kategória – sláčikové duo, trio, kvarteto - rok narodenia 2008 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2000 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

Hodnotenie

Hodnotiaca rada určí:
- v jednokolovej súťaži bodovaním poradie súťažiacich
- v dvojkolovej súťaži na základe bodovania maximálne 10 postupujúcich do druhého kola, sčítaním bodov I. a II. kola poradie súťažiacich
- poradie zoskupení na základe bodovania.

 

V prípade audiovizuálneho záznamu a fotografií zo súťaže sa súťažiaci zriekajú všetkých ekonomických a právnych nárokov a súhlasia s ich ďalším použitím.

Každý súťažiaci, ktorý odošle prihlášku do súťaže, bez výhrad súhlasí s jej podmienkami.

 

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením