PROGRAM SÚŤAŽE

Štvrtok 15. október 2020

Od 11.00 registrácia súťažiacich I. kategória husle a violončelo

14.00  I. kat. violončelo 

15.00 I. kat. husle

17.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - I. kategória husle a violončelo

Piatok 16. október 2020

Od 08.00 registrácia súťažiacich - II. kategória husle a violončelo

10.00  II. kat. violončelo

13.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - II. kategória violončelo

14.00 II. kategória husle

17.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - II. kategória husle

Sobota 17. október 2020

Od 08.00 registrácia súťažiacich - III. kategória husle a violončelo

10.00  III. kat. violončelo

13.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - III. kategória violončelo

14.00 III. kategória husle

18.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže - III. kategória husle

Nedeľa 18. október  2020

Od 08.00 registrácia súťažiacich - viola, IV. kategória husle a violončelo

09.30   kategória viola

12.30 IV. kategória violončelo 

14.00 IV. kategória husle

16.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - viola IV. kategória violončelo a husle 

 

 

Main organiser:        Coorganiser: