PROGRAM SÚŤAŽE

Hotel Park**** Dolný Kubín
Štvrtok 24. jún 2021
Od 11.00 registrácia súťažiacich I. kategória violončelo, I. kategória husle
13.00 I. kat. violončelo 
14.00 I. kat. husle
17.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - I. kategória husle, violončelo
 
Piatok 25. jún 2021
Od 08.00 registrácia súťažiacich - II. kategória husle 
10.00 II. kat. husle
13.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - II. kategória husle
Od 12.00 registrácia súťažiacich - II., III. kategória violončelo
14.00 II., III. kategória violončelo
18.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže - II., III. kategória violončelo
 
Sobota 26. jún 2021
Od 08.00 registrácia súťažiacich - IV. violončelo a viola
09.00 viola, IV. kat. violončelo
13.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže – viola a IV. kategória violončelo
Od 12.00 registrácia súťažiacich - III. kategória husle
14.00 III. kategória husle
18.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže - III. kategória husle
 
Nedeľa 27. jún 2021
Od 08.00 registrácia súťažiacich - IV. kategória husle a Komorná hra
09.00 Komorná hra
10.30 IV. kategória violončelo 
14.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže – Komorná hra a IV. kategória husle
 

 

Main organiser:        Coorganiser: