PROGRAM

Streda 29. apríl 2020

Od 10.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

14.30  II. kat. violončelo - 1. kolo

15.30 III. kat. violončelo - 1. kolo

17.00 IV. kat. violončelo - 1. kolo

 

Štvrtok 30. apríl 2020

Od 08.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

13.00 FINÁLE súťaže

09.00   II. kat. violončelo

11.00  III. kat. violončelo

14.30  IV. kat. violončelo

17.00    I. kat. violončelo

17.30   viola - 1. kolo

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

(cca 1 hodina po skončení poslednej kategórie)

I., II., III., IV.  kat. violončelo

 

Piatok 1. máj 2020

Od 08.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

09.00   I. kat. komorná hra

09.45  II. kat. komorná hra - kvarteto

FINÁLE súťaže

11.00  viola  

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

Komorná hra, viola

Malá kongresová sála Hotela PARK****

14.00  I. kat. husle

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

(cca 1 hodina po skončení kategórie)

I. kat. husle

 

Sobota 2. máj  2020

Od 08.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

10.00   II. kat. husle - 1. kolo

13.00  III. kat. husle - 1. kolo

16.00  IV. kat. husle - 1. kolo

 

Nedeľa 3. máj 2020

Malá kongresová sála Hotela PARK****

FINÁLE súťaže

08.30   II. kat. husle

10.30  III. kat. husle

14.00  IV. kat. husle

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

(cca 1 hodina po skončení poslednej kategórie)

II. kat. husle, III. kat. husle, IV. kat. husle

 

Main organiser:        Coorganiser: