TfE zmena repertoáru, korepetítora

Zmenu repertoár, korepetítora môžete zaslať najneskôr do 05. júna 2023

Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 31. mája 2023:

Klavírny sprievod

Prihláste klavírny sprievod do 5. júna 2023. Poplatok za jedno kolo 30 EUR – v cene 40 minút skúška + súťažné vystúpenie. Poplatok sa hradí pri akreditácii.

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením