Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 30. mája 2023:

Klavírny sprievod

Prihláste klavírny sprievod do 5. júna 2023. Poplatok za jedno kolo 30 EUR – v cene 40 minút skúška + súťažné vystúpenie. Poplatok sa hradí pri akreditácii.

TfE zmena repertoáru, korepetítora

Zmenu repertoár, korepetítora môžete zaslať najneskôr do 31. mája 2023

Main organiser:        Coorganiser: