Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 31. mája 2024:

TfE zmena repertoáru, korepetítora

Zmenu repertoár, korepetítora môžete zaslať najneskôr do 04. júna 2024

Klavírny sprievod

Prihláste klavírny sprievod do 4. júna 2024. Poplatok za jedno kolo 30 EUR – v cene 40 minút skúška + súťažné vystúpenie. Poplatok sa hradí pri akreditácii.

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením