Povinné skladby

POVINNÉ SKLADBY - Talenty pre Európu 2015

A. Sólová hra

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2005 a mladší
Jednokolová súťaž
Ľubovoľný repertoár do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2002 a mladší
I. kolo: Ch. Dancla : Air varié na tému V. Belliniho  op.89  č.3
II. kolo: ľubovoľný repertoár do 10 min.

3. kategória – rok narodenia1999 a mladší
I. kolo: Ch.W. Gluck - Fr.Kreisler: Melódia z opery Orfeo e Euridice;  Fr.Kreisler: Pulichinelle - Sérénade                                                                                                                II. kolo: ľubovoľný repertoár do 14 min.

4. kategória – rok narodenia1996 a mladší
I. kolo: N. Paganini: Cantabile D dur; H. Wieniawski : Capriccio op.18 č.4 Alla Saltarella                                                                                                                                                         II.kolo: ľubovoľný repertoár do 14 min.

 

VIOLA

rok narodenia 1995 a mladší
I. kolo: F. A. Hoffmeister - 12 Etud pre violu č.10                                               
II.kolo: ľubovoľný repertoár do 14 min.


VIOLONČELO

1. kategória – rok narodenia 2005 a mladší
Jednokolová súťaž
Ľubovoľný repertoár do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2002 a mladší 
Jednokolová súťaž                                                                                                                    D.Popper - Tarantella op.33
+  ľubovoľný repertoár do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 1999 a mladší
I. kolo: 
G.Frescobaldi - Toccata
II. kolo: ľubovoľný repertoár do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 1996 a mladší
I. kolo: J. S .Bach - Sarabanda z 2.suity pre violončelo sólo (bez repetícií)                                          A. Piatti: Capriccio č.7 op.25
II. kolo: ľubovoľný repertoár do 14 min.

 

B. Komorná hra 

(bez klavírneho sprievodu)

I. kategória – Sláčikové duo, trio - rok nar. 1999 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
 
II. kategória –  Sláčikové duo, trio - rok nar. 1996 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.
 
I. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 1999 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.
 
II. kategória – Sláčikové kvarteto - rok nar. 1993 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením