PROGRAM 

Pondelok 19. jún 2023
Od 11.00 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
13.00   I. kat. violončelo
14.00   II. kat. violončelo - 1. kolo 
15.00  III. kat. violončelo - 1. kolo 
16.00  IV. kat. violončelo - 1. kolo
18.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kat. violončelo  
 
Utorok 20. jún 2023
Od 9.00 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 II. kat. violončelo - Finále
10.30 III. kat. violončelo - Finále
13.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
II., III. kat. violončelo
13.30 IV. kat. violončelo – Finále 
16.00 II. kat. komorná hra
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
IV. kat. violončelo, II. kat. komorná hra
 
 
Streda 21. jún 2023
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 I. kat. husle 
13.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kategória husle
13.30  II. kat. husle – 1. kolo
16.30 IV. kat. husle – 1. kolo
 
Štvrtok 22. jún 2023
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. kat. husle – 1. kolo
13.00  II. kat. husle – Finále
16.00 viola – 1. kolo + Finále
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
II. kat. husle, viola 
 
Piatok 23. jún 2023
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. a IV. kat. husle – Finále
Vyhlásenie výsledkov súťaže
(cca 1,5 hodiny po skončení poslednej kategórie)
III. a IV. kat. Husle
Pondelok 17. jún 2024
Od 07.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00  II. kat. violončelo - 1. kolo
10.30  III. kat. violončelo - 1. kolo
12.30  IV. kat. violončelo - 1. kolo
14.30  I. kat. violončelo - Finále
16.00  II., III. kat. violončelo - Finále
19.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I., II., III. kat. violončelo 

Utorok 18. jún 2024
Od 07.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 I. kat. husle - Finále
11.00 II. kat. husle – 1. kolo
13.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kat. husle
14.00 IV. kat. violončelo – Finále
17.00 II. kat. husle – Finále
19.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže
IV. kat. violončelo, II. kat. husle

Streda 19. jún 2024
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 I. kat. komorná hra
10.00 II. kat. komorná hra
10.45 kat. viola – 1. kolo + Finále
14.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. a II. kat. komorná hra, viola
15.00 IV. kat. husle – 1. kolo

 

Štvrtok 20. jún 2024
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. kat. husle – 1. kolo
15.00  III. kat. husle – Finále
Vyhlásenie výsledkov súťaže
(cca 1 hodinu po skončení kategórie)
III. kat. husle

Piatok 21. jún 2024
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 IV. kat. husle – Finále
Vyhlásenie výsledkov súťaže
(cca 1 hodiny po skončení kategórie)
IV. kat. husle

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením