PROGRAM 

Pondelok 19. jún 2023
Od 11.00 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
13.00   I. kat. violončelo
14.00   II. kat. violončelo - 1. kolo 
15.00  III. kat. violončelo - 1. kolo 
16.00  IV. kat. violončelo - 1. kolo
18.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kat. violončelo  
 
Utorok 20. jún 2023
Od 9.00 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 II. kat. violončelo - Finále
10.30 III. kat. violončelo - Finále
13.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
II., III. kat. violončelo
13.30 IV. kat. violončelo – Finále 
16.00 II. kat. komorná hra
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
IV. kat. violončelo, II. kat. komorná hra
 
 
Streda 21. jún 2023
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 I. kat. husle 
13.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kategória husle
13.30  II. kat. husle – 1. kolo
16.30 IV. kat. husle – 1. kolo
 
Štvrtok 22. jún 2023
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. kat. husle – 1. kolo
13.00  II. kat. husle – Finále
16.00 viola – 1. kolo + Finále
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
II. kat. husle, viola 
 
Piatok 23. jún 2023
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. a IV. kat. husle – Finále
Vyhlásenie výsledkov súťaže
(cca 1,5 hodiny po skončení poslednej kategórie)
III. a IV. kat. Husle
Pondelok 19. jún 2023
Od 11.00 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
13.00   I. kat. violončelo
14.00   II. kat. violončelo - 1. kolo
15.00  III. kat. violončelo - 1. kolo
16.00  IV. kat. violončelo - 1. kolo
18.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kat. violončelo 
 

Utorok 20. jún 2023
Od 9.00 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 II. kat. violončelo - Finále
10.30 III. kat. violončelo - Finále
13.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
II., III. kat. violončelo

13.30 IV. kat. violončelo – Finále
16.00 II. kat. komorná hra
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
IV. kat. violončelo, II. kat. komorná hra

Streda 21. jún 2023
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 I. kat. husle
13.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
I. kat. husle

13.30  II. kat. husle – 1. kolo
16.30 IV. kat. husle – 1. kolo

Štvrtok 22. jún 2023
Od 7.30 registrácia súťažiacich
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. kat. husle – 1. kolo
13.00  II. kat. husle – Finále
16.00 viola – 1. kolo + Finále
19.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže
II. kat. husle, viola
 

Piatok 23. jún 2023
Kongresová sála Hotela PARK****
09.00 III. a IV. kat. husle – Finále
Vyhlásenie výsledkov súťaže
(cca 1,5 hodiny po skončení poslednej kategórie)
III. a IV. kat. husle

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením