Program

Štvrtok, 30. apríl  2015 Zmeškalov dom hudby

13.00  1. kategória duo, trio

15.00  1. kategória kvarteto

16.00  2. kategória duo, trio

18.00  2. kategória kvarteto

20.30  Vyhlásenie výsledkov súťaže v komornej hre

Piatok, 1. máj 2015 Zmeškalov dom hudby

09.00 violončelo 1. kategória

10.00 husle 1. kategória

14.30 violončelo 2. kategória

16.00 I. kolo husle 2. kategória

19.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže:

          1., 2. kategória violončelo

          1. kategória husle

           I. kolo husle 2. kategória

Sobota, 2. máj 2015 Zmeškalov dom hudby

09.00 II. kolo husle 2. kategória

13.30  I. kolo viola

14.00  I. kolo husle 3. kategória

16.00  I. kolo violončelo 3. kategória

16.45  I. kolo violončelo 4. kategória

17.30  I. kolo husle 4. kategória

19.30  Vyhlásenie výsledkov súťaže:

           2. kategória husle

Nedeľa, 3. máj 2015 Zmeškalov dom hudby

Finále súťaže:

09.00 viola

??.?? husle 3. kategória

??.?? violončelo 3. kategória

??.?? violončelo 4. kategória

??.?? husle 4. kategória

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením