Klavírny sprievod prihlásiť do 10. septembra 2020!!!

Poplatok 30 EUR – v cene 40 minút skúška + súťažné vystúpenie. Poplatok sa hradí pri akreditácii.

Main organiser:        Coorganiser: