Klavírny sprievod prihlásiť do 25. marca 2019!!!

Poplatok 25 EUR – v cene 30 minút skúška + súťažné vystúpenie. Poplatok sa hradí pri akreditácii.

Milí súťažiaci, oznámte nám Váš predpokladaný príchod do Dolného Kubína tu cez formulár: 

ARRIVAL COMPETITORS TO DOLNÝ KUBÍN

www.talentsforeurope.eu/en/accompanist

 z dôvodu zostavenia rozvrhu pre korepetítorov.

 

Main organiser:        Coorganiser: