Klavírny sprievod prihlásiť do 05. júna 2022!!!

Poplatok 30 EUR – v cene 40 minút skúška + súťažné vystúpenie. Poplatok sa hradí pri akreditácii.

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením