PROGRAM

Sobota 27. apríl 2019

08.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

09.00    I. kat. violončelo FINÁLE súťaže

10.30 III. kat. violončelo - 1. kolo

14.00  II. kat. violončelo - 1. kolo

15.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže I. kat. violončelo

15.30 IV. kat. violončelo - 1. kolo

Nedeľa 28. apríl 2019

08.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

09.00 I. kat. komorná hra - duo, trio

10.00 I. kat. komorná hra - kvarteto

11.00 viola - 1. kolo

13.00 FINÁLE súťaže

 II. kat. violončelo

III. kat. violončelo

IV. kat. violončelo

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

(cca 1 hodina po skončení poslednej kategórie)

Komorná hra – I. kat. duo, trio, I. kat.  kvarteto

II., III., IV.  kat. violončelo

Pondelok 29. apríl 2019

8.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

09.00 II. kat. komorná hra - duo, trio

10.00 II. kat. komorná hra - kvarteto

11.15 viola – FINÁLE súťaže

13.30 I. kat. husle FINÁLE súťaže

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

(cca 1 hodina po skončení poslednej kategórie)

Komorná hra – II. kat. duo, trio, II. kat.  kvarteto

viola, I. kat. husle

Utorok 30. apríl 2019

7.30 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

08.30 III. kat. husle - 1. kolo

13.30  II. kat. husle - 1. kolo

17.00 IV. kat. husle - 1. kolo

Streda 1. máj 2019

Malá kongresová sála Hotela PARK****

08.30 FINÁLE súťaže

II. kat. husle

III. kat. husle

IV. kat. husle

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže

(cca 1 hodiny po skončení poslednej kategórie)

II. kat. husle, III. kat. husle, IV. kat. husle

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením