Repertoár 2023

Repertoár na 26. Talenty pre Europu 2023

A. Sólová hra 
Hra spamäti je povinná!

HUSLE

1. kategória – rok narodenia 2013 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2.kategória – rok narodenia 2010 a mladší
I. kolo: Fritz Kreisler - 
Sicilienne and Rigaudon in the Style of Francoeur
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

3. kategória – rok narodenia 2007 a mladší
I. kolo: Béla Bartók - 6 
Romanian Folk Dances
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do  12 min.

4. kategória – rok narodenia 2003 a mladší
I. kolo: 
Fritz Kreisler - 
Recitativo and Scherzo - Caprice, Op.6
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLA

rok narodenia 2003 a mladší
I. kolo: F. A. Hoffmeister - 12 Etud pre violu - Etuda č. 5 Thema con Variazioni 
 (Peters 1993)
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

VIOLONČELO
1. kategória – rok narodenia 2013 a mladší
Jednokolová súťaž.
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

2. kategória – rok narodenia 2010 a mladší
I. kolo: 
 Antonio Vandini : Sonata F dur 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 8 min.

3. kategória – rok narodenia 2007 a mladší
I. kolo: 
Girolamo Frescobaldi: Toccata (Cassadó) 
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

4. kategória – rok narodenia 2003 a mladší
I. kolo: 
Giuseppe Valentini: Sonata  E major op.8, No.10  Grave, Allegro  
II. kolo: Ľubovoľný repertoár v trvaní do 12 min.

B. Komorná hra
(bez klavíra)

1. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 2007 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 10 min.

2. kategória – sláčikové kvarteto - rok narodenia 1999 a mladší
Ľubovoľný repertoár v trvaní do 15 min.

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením