PTfE foto

Prosíme súťažiacich o zaslanie svojho foto do bulletinu súťaže do 31. mája 2021 / Dear competitors, please, send us your photo to the bulletin. Deadline May 31th 2021

PTfE zmena repertoáru

Zmenu repertoáru môžete zaslať najneskôr do 31. mája 2021

Main organiser:        Coorganiser: