Program

Program:

Piatok 27. apríl 2018

Od 08.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

09.00   I. kat. violončelo

10.30  III. kat. violončelo - 1. kolo

13.00    II. kat. komorná hra - duo, trio

13.30 II. kat. violončelo

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže (cca 1 hodiny po skončení poslednej kategórie)

I., II. kat. violončelo

Sobota 28. apríl 2018

Od 8.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

  8.30  I. kat. komorná hra - duo, trio

11.30   I. kat. komorná hra - kvarteto

13.30    II. kat. komorná hra - kvarteto

15.00   viola - 1. kolo

16.00  III. kat. violončelo – Finále

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže (cca 1 hodiny po skončení poslednej kategórie)

Komorná hra, III. kat. violončelo

Nedeľa 29. apríl 2018

od 8.00 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

08.30 IV. kat. violončelo - 1. kolo

10.00   I. kat. husle

15.00  viola - Finále

            IV. kat. violončelo - Finále

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže (cca 1 hodiny po skončení poslednej kategórie)

I. kat. husle, viola, IV. kat. violončelo

Pondelok 30. apríl 2018

od 7.30 registrácia súťažiacich

Malá kongresová sála Hotela PARK****

08.30 III. kat. husle - 1. kolo

13.00 II. kat. husle - 1. kolo

16.00 IV. kat. husle - 1. kolo

Utorok 1. máj 2018

Malá kongresová sála Hotela PARK****

od 8.30 Finále súťaže

  II. kat. husle

 III. kat. husle

 IV. kat. husle

Kongresová sála Hotela PARK****

Vyhlásenie výsledkov súťaže (cca 2 hodiny po skončení poslednej kategórie)

II. kat. husle, III. kat. husle, IV. kat. husle

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením