I. category - cello

1 Dolný Jakub
2 Domagała Michał
3 Jasenčáková Radoslava

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením