COVID

Opatrenia COVID 19 č.1
(04. marec 2021)

Posúvame termín súťaže na 24. – 27. jún 2021.
Uzávierka prihlášok 31. marec 2021.
Súťažný poplatok sa hradí pri akreditácii v deň súťaže.
Súťaž bude jednokolová, súťažiaci zahrá povinnú skladbu a ľubovoľný repertoár naraz.

O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať!

 

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením