Official results: III. category cello

CELLO • 3rd category    
1st prize Michalski Krzysztof Poland
2nd prize Gráf Jakub William  United Kingdom
2nd prize Ovaskainen Vuk Serbia 
3rd prize Śmietańska Konstancja Poland
4th prize Seget Maciej Poland
4th prize Szydło Kornelia Poland
5th prize Kwiatkowska Sara Poland
5th prize Zorychta Wiktoria Poland
Honorable mention Törő Ábris Hungary

 

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením