II. category violin

  1. Linka Emilia
  2. Nidekker Anna
  3. Polovi Gréta
  4. Błazik Małgorzata
  5. Habich Joanna
  6. Havlikova Olivia

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením