Chamber play - II. duet/trio

1          Violin Duet Nuotti                Kazdová Markéta / Marek Michal                

2          Violin Duet Biskupská         Kolomý Jonáš / Paďourková Viola               

3          String Trio Violetto              Kopacka Julia / Kowalczyk Zuzanna / Woźniak Paulina     

4          String duet                            Kozlova Patricie / Velek Dominik                

5          String duet                            Škoda Juraj / Patkolo Anabela                      

6          Amabile trio                          Rydz Anna / Dziura Aleksandra / Głowacka Kinga

7          String Trio                            Witkowski Konrad / Rosiński Tomasz / Błaszczak Mateusz

8          Violin &Cello                         Derebas Adrianna / Bryniczka Katarzyna

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením