PIANO ACCOMPANIMENT DEADLINE June 5TH 2023!!!

Fee : 30 EUR for 40 minutes rehearsal + performance. Payment at accreditation.

Arrival competitors to Dolný Kubín DEADLINE JUNE 5TH 2023!!!

DEADLINE JUNE 05TH 2022!!!

PIANO ACCOMPANIMENT

Dear competitors, let us know your expected arrival to Dolný Kubín here:

ARRIVAL COMPETITORS TO DOLNÝ KUBÍN

 www.talentsforeurope.eu/en/accompanist

 we need to prepare exact time schedule for accompanists.

Milí súťažiaci, oznámte nám Váš predpokladaný príchod do Dolného Kubína tu cez formulár: 

ARRIVAL COMPETITORS TO DOLNÝ KUBÍN

www.talentsforeurope.eu/en/accompanist

 z dôvodu zostavenia rozvrhu pre korepetítorov.

 

        

Main organiser:

        

Coorganiser:

 

S finančným prispením